Statistikk

Hvor mye er elever i videregående borte fra skolen?

«Her ligger jeg og spyr, Torbjørn Røe Isaksen!»

«Fraværsgrensen kan også hjelpe eleven!»

«JA til fraværsgrensa!»

«FØKK FRAVÆRSGRENSA!»

Dette er noen av de følelsesladde utbruddene som har kommet opp i fraværsdebatten denne høsten. Det er mye frustrasjon og sinne, men også optimisme og jubel.

Hva ungdom og voksne synes om fraværsgrensa varierer, selv om de fleste er enige om at visjonen bak er god: øke elevenes tilstedeværelse på skolen. Og vi kan vel alle gi en shout-out til SKAM-Isak for å passe på Even?

Bildene er skjermdumper fra NRK.

Bildene er skjermdumper fra NRK.

Vi i Utdanningsdirektoratet jobber med å undersøke om fraværsgrensen bidrar til å få ned fraværet. Ett skritt på veien er at vi nå har laget statistikk som gir oversikt over hvor mye fravær elever i videregående hadde, før fraværsgrensen ble innført.

Fraværet elevene har på vitnemålet har gått ned de siste tre årene. For skoleåret 2015-16 var det typiske fraværet for videregående elever 5 dager og 12 timer. Det er 1 dag og 2 timer mindre enn i 2013-14.

Lag dine egne statistikk-rapporter

I Statistikkportalen finner du mer statistikk om fravær på vitnemålet, og du kan lage dine egne rapporter. Er du ute etter et enkelt sammendrag, kan du lese saken vår på udir.no.

Vi bruker median når vi formidler fraværsstatistikken. Median er det beste målet fordi det gir et bilde av det typiske fraværet. Et gjennomsnitt baserer seg på mange ekstremverdier og gir derfor ikke et bilde av det typiske fraværet. Hvis median-kunnskapen har gått i glemmeboken, kan du lese deg opp under Om statistikken til høyre for overskriften til fraværstabellen.

Til neste år, etter at dette første skoleåret med fraværsgrense er omme, vil det bli spennende å se om ungdom er mer på skolen enn det de var skoleåret 2015-16. Da kan vi også si noe om hvor mange elever som ikke får karakter i fag på grunn av høyt fravær. Foreløpig må vi bare sitte stille i båten og ta innover oss hvordan bildet ser ut for de tre siste årene, på det gode gamle vitnemålet.

Forskning, Vurdering

PISA, TIMSS og nasjonale prøver – hva er forskjellen?

PISA, TIMSS, nasjonale prøver

I november og desember publiserer vi resultater fra nasjonale prøver, i tillegg til tre internasjonale undersøkelser, PISA, TIMSS og TIMSS Advanced.

Vi er vant til stor interesse for prøvene og undersøkelsene og ønsker en debatt om resultatene velkommen. For oss er det viktig at debatten er faktabasert.

Både nasjonale prøver, PISA og TIMSS gir skolene og oss som myndigheter viktig informasjon om elevenes ferdigheter og kunnskaper, men det er noen viktige forskjeller du bør være klar over.

Les hele saken

Læringsmiljø

Vi endrer Elevundersøkelsen

Foto: Jannecke Sanne Normann

Mandag 3. oktober åpner vi årets elevundersøkelse – med endringer i spørsmålene om mobbing og krenkelser. Hvis du tenker at dette høres kjent ut, har du rett.

For tre år siden gjorde vi endringer i de samme spørsmålene. For å forklare hvorfor vi endrer igjen, må vi først spole litt tilbake:

Nedgang i mobbing etter endringer i 2013

I 2013 la vi til seks spørsmål om konkrete krenkelser: erting, utestenging, spredning av løgner, trusler, negative kommentarer om utseende og fysiske krenkelser som slag, dytting og sparking. Det gjorde vi for å få bedre kunnskap om elevene som mobbes og plages, slik at lærere og rektorer kan følge opp med riktige tiltak.

Les hele saken

Teknologi

Teknologi og programmering for alle!

En elev på yrkesfagslinja skrur på en krets

I rapporten «Teknologi og programmering for alle» anbefaler en ekspertgruppe å opprette et nytt obligatorisk teknologifag i grunnskolen. Vi har invitert ekspertgruppen til å forklare hvorfor her på bloggen.

Det er vi i Utdanningsdirektoratet som har bestilt rapporten. Nå er den en del av kunnskapsgrunnlaget om hvilken kompetanse fremtidens elever skal ha innenfor teknologi og teknologirelaterte emner.


Les hele saken

Regelverk, Vurdering

Går du på videregående skole og har spørsmål om de nye fraværsreglene?

fravar2

Er du i tvil om hva som regnes som dokumentert og udokumentert fravær? Her har vi samlet det viktigste du må vite om de nye reglene.

Du har plikt til å møte opp til alle timer. Har du mer enn 10 prosent fravær, vil du ikke få karakter i faget. Husk at du ikke trenger å dokumentere fraværet før grensen på 10 prosent er nådd.

Les hele saken

Læringsmiljø, Nytt udir.no

Portal om mobbing – vi trenger din tilbakemelding

Portal om mobbing 2

I løpet av noen måneder lanserer vi en ny informasjonsportal om mobbing for barn, unge og foreldre. Nå er testversjonen klar, og vi vil gjerne ha dine innspill.

Vi har allerede testet innholdet og portalen på barn og foreldre, men setter pris på alle innspill vi kan få, slik at vi kan gjøre viktige justeringer før vi går ordentlig på lufta.

Slik kan du gi innspill

Du kan gi tilbakemeldinger i kommentarfeltet under, eller sende oss en e-post: media@udir.no. Merk emnefeltet med «Portal om mobbing». Skriv gjerne hvor gammel du er.

Les hele saken