IT - tjenester, Vurdering

Høsteksamen 2015 med nytt administrasjonssystem

Til høsteksamen innfører vi et nytt administrasjonssystem, som er utviklet sammen med dere som skal bruke det.

Utviklingen av et nytt system for administrasjon av eksamen og prøver er i full gang. Vårt mål med prosjektet er at det nye systemet skal gi alle i skolesektoren en sikker, effektiv og lettfattelig administrasjon av eksamen og prøver. Det nye systemet skal også håndtere lokalt gitt eksamen, noe som ikke vært en del av administrasjonssystemet tidligere.

Trinnvis utvikling
Vi tar i bruk første versjon av det nye systemet for sentralt gitt eksamen høsten 2015, mens årets kartleggingsprøver og nasjonale prøver gjennomføres med dagens løsning (PAS). Etter årets høsteksamen videreutvikles systemet til bruk for våreksamen 2016. I løpet av 2016 skal prosjektet ferdigstilles, og systemet vil etter det benyttes for administrasjon av både prøver og eksamen. Vi mener en trinnvis innføring vil bidra til et bedre sluttprodukt. Du kan gi oss tilbakemeldinger på bruken underveis, og vi kan lettere gjøre tilpasninger basert på dem. Med en slik trinnvis utvikling får dere brukere dessuten tilgang til forbedringene med en gang de er klare til bruk.

Selve gjennomføringen av eksamen og prøver i prøvegjennomføringssystemet (PGS) – inngår ikke i prosjektet. Flere prosjekter i årene som kommer er nødvendig for å sikre en videreutvikling av PGS.

Brukerne er med i prosjektet
I utviklingen av nytt administrasjonssystem for eksamen og prøver, har vi har satt brukerne i sentrum, vi jobber tett med de som er ansvarlig for eksamen og prøver hos Fylkesmannen og i fylkeskommunene. Det gjør vi for å sikre at den nye systemet er sikkert, effektivt og lettfattelig. Skoleadministratorer og sensorer, og andre brukere av dagens system, er i tillegg involvert i testingen av det nye systemet.

Meld deg på nyhetsbrev
I løpet av prosjektet kommer vi til å oppdatere bloggen #Udirbeta med informasjon om fremdrift og eksempler på hvordan det nye systemet blir. Vi tilbyr også et eget nyhetsbrev om prosjektet.

Forrige innlegg Neste innlegg

8 Kommentarer

 • Reply Påmelding til nyhetsbrev – #udirbeta 17. april 2015 at 08:57

  […] Vi lager nytt system for administrasjon av eksamen og prøver. Vårt mål er at det nye systemet skal være lett å bruke, og at det skal bidra til en sikker og effektiv gjennomføring av eksamen og prøver. […]

 • Reply Finn Yngvar Benestad 22. april 2015 at 15:17

  Jeg regner med at det nye systemet utvikles i nært samarbeid med leverandører av de ulike skoleadministrasjonsprogrammene som brukes av skolene, slik at det ikke blir tull med overføring av klasselister mv fra det ene systemet til det andre.

  • Reply Per Kristian Larsen 23. april 2015 at 16:06

   Hei. Takk for ditt innspill. Pilotering av løsning for påmelding er i full gang. Vi har opprettet en egen wiki for integrasjoner mellom skoleadministrative systemer og vårt nye administrasjonssystem. Her følger leverandørene den tekniske utviklingen og kan kommunisere direkte med våre utviklere.

   Per Kristian Larsen
   prosjektleder

 • Reply Henning Galtung 28. april 2015 at 09:07

  Med sentralt gitt eksamen mener dere da også sentralt gitt eksamen med lokal sensur? Eksempelvis eksamen for yrkesfagene.
  Henning Galtung

  • Reply Per Kristian Larsen 28. april 2015 at 22:19

   Til høsteksamen utvikles systemet for sentral sensur og erstatter her dagens løsning (PAS). Deretter videreutvikler vi støtte for lokalgitt eksamen i samarbeid med Vigo IKS.
   Per Kristian Larsen
   prosjektleder

 • Reply Brukerne i sentrum i nytt prøvesystem – #udirbeta 16. juni 2015 at 14:58

  […] Høsten 2015 skal eksamen gjennomføres i et nytt system. Dette vil påvirke sensorer og ansvarlige for gjennomføringen av eksamen på skoler, i fylkeskommunen og hos Fylkesmannen. […]

 • Reply Geir Magne Karlsen 17. juni 2015 at 08:52

  Ser at dere sier at brukerne er med i prosjektet. Men det er en brukergruppe som vel ikke er representert, og det er privatskolene (snart friskolene). Til senere prosjektet bør dere vurdere og også ha med privatskolene, for å få inn en litt annen vinkling enn den fylkeskommunene har.

  • Reply Per Kristian Larsen 2. juli 2015 at 00:04

   Hei. Takk for innspill. Vi involverer privatskolene i dette prosjektet også. Vi har i første fase fokusert på gjennomføringsansvaret for eksamen som er hos vertsfylket for privatskolene. I neste fase vil vi komme til områder av systemet hvor vi vil ha med både privatskoler og deres eiere.

   Per Kristian Larsen
   prosjektleder

  Legg igjen kommentar