Regelverk

Hva er Regelverk i praksis?

Lærer og barn

Vi vil gjøre hverdagen enklere for deg – og har satt i gang prosjektet Regelverk i praksis. Prosjektet er praktisk rettet, og tar utgangspunkt i hvordan Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen på en bedre måte kan hjelpe dere som er skoleeiere, skoleledere og lærere å forstå og handle i tråd med regelverket.

Vil du bidra?

Vi vil gjerne høre fra deg! Har du synspunkter, ideer eller tips til utfordringer eller løsninger eller er du bare nysgjerrig på hva vi jobber med?

Send oss en e-post!

Leder for prosjektet er Lasse Arntsen. Han har jobbet som lærer, i lærerutdanningen og som kommunalsjef, og er nå utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Prosjektet består av flere deler. De synligste delene er delprosjektet som skal utvikle kompetansen til ansatte hos Utdanningsdirektoratet og fylkesmennene, delprosjektet som skal prøve ut dialog og nettverk som arbeidsform i noen fylker og delprosjektet som skal forbedre og brukerrette kommunikasjonen vår. I delprosjektene inviterer vi med ansatte i kommuner og skoler.

Hvorfor har vi satt i gang prosjektet?

Vi har tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag.

Vi har noen felles spilleregler. Reglene skal sikre at alle elever gis like muligheter for å få tatt ut sitt læringspotensial, i et trygt og støttende miljø. Derfor er det viktig at vi sikrer at regelverket etterleves.

Regelverket for grunnopplæringen er ment ”å tydeliggjøre krav og forventninger til sektoren”. Reglene er vedtatt av Stortinget og Kunnskapsdepartementet og inngår som del av en demokratisk styreform. I Norge har lokalnivået stor medinnflytelse på opplæringstilbudets kvalitet. Ingen ønsker at kvaliteten skal variere ut fra for eksempel bosted. Man skal ha like muligheter enten man er fra Os eller Oslo. Vi ønsker at skolen stiller de samme krav til lærere, elever og foreldresamarbeid – enten den ligger i Kristiansund eller Kristiansand.

Regelverket skal bidra til at elevene får den ønskede kvaliteten på opplæringen, at de blir sett og utfordret hver eneste dag og at foreldrene skal føle seg informert og inkludert. Regelverket gir rammer for lærerne og skolelederne, så de kan legge til rette for læring. Og reglene er der for skoleeierne, som skal være trygge på at midlene de stiller til rådighet forvaltes på en god og effektiv måte.

Drømmen er at alle elever etter 13 års i norsk opplæring skal kunne si ”På skolen er jeg blitt møtt med tillit, respekt og krav og de har gitt meg utfordringer som har fremmet lærelysten min. Gjennom skolegangen har jeg utnyttet evnene mine og følt meg trygg. Skoletiden har vært en god tid for meg.»

Prosjektet Utdanningsdirektoratet setter i gang nå handler om å gjøre denne drømmen til virkelighet.

Neste innlegg

4 Kommentarer

 • Reply Formålet med formålsparagrafen – #udirbeta 16. mars 2015 at 11:41

  […] Lasse Arntsen har jobbet som lærer, i lærerutdanningen og som kommunalsjef. Han er utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og prosjektleder for Regelverk i praksis. […]

 • Reply Læreplan og vurdering – to sider av samme mynt – #udirbeta 29. april 2015 at 08:53

  […] en del av prosjektet Regelverk i praksis er jeg så heldig at jeg får delta på en seminarrekke som heter «Den praktiske skole- og […]

 • Reply Den praktiske skoleleder- og skoleeierhverdagen – #udirbeta 23. mai 2015 at 12:37

  […] mål med prosjektet Regelverk i praksis er at det skal bli lettere for skoler og skoleeiere å forstå og følge […]

 • Reply Lærende nettverk + regelverk = sant? – #udirbeta 24. juni 2015 at 19:09

  […] Hvordan kan vi bidra til at alle skoler og skoleeiere forstår og følger regelverket på best mulig måte? Dette er et av spørsmålene vi har stilt oss i prosjektet Regelverk i praksis. […]

 • Legg igjen kommentar