Nytt udir.no, udir.no

udir.no skal bli ny

Udir.no er et stort nettsted med tusenvis av sider og filer som ikke nødvendigvis er strukturert ut ifra behovene til dere som skal bruke nettsiden. Derfor får vi en del tilbakemeldinger på at det kan være vanskelig å finne frem og forstå sammenhengene. Dette vil vi gjerne gjøre noe med!

Derfor har vi bedt folk som bruker nettsiden vår om å fortelle oss hva som er de fem viktigste oppgavene de kommer til oss for å løse og hvilke tema de mener hører sammen. Vi har studert nettstatistikken for å se hva dere som bruker siden søker etter, vi har observert flere av dere mens dere løser oppgaver vi har gitt dere, vi har sett på tilbakemeldinger og vi har begynt å besøke skoler for å forstå bedre hva dere trenger fra oss. Tusen takk til alle dere som har bidratt så langt!

På bakgrunn av dette har vi laget et utkast til ny menystruktur og vi har begynt å lage noen skisser for nye sidetyper. Vi har også gått i gang med en omfattende slettejobb. Slapp av, vi skal forsøke å ikke slette innhold dere trenger, men fjerne overlapp, skrive sammen og forenkle tekstene. Dette er et møysommelig arbeid som skjer i tett samarbeid med ulike fagavdelinger.

Her er utkast til ny menystruktur

Utdanningsløpet

Inneholder en oversikt over hele løpet vi har ansvar for. Barnehage, grunnskole og videregående opplæring som er delt i studiespesialisering og fag- og yrkesopplæring. I tillegg kan vi vise private alternativer, voksenopplæring og SFO i en slik oversikt.

Vi ønsker da å lage sider for hver type som samler lenker som er aktuelle. Hva skjer for eksempel på de enkelte trinnene på grunnskolen og hva er aktuelt for hele grunnskolen.

Rammeplan i barnehagen

Her tenker vi å gi en oversikt over innhold i rammeplanen og viktige tema i barnehagen, som for eksempel språk, trivsel, minoritetsspråklige med mer.

Læreplan og vurdering

Her vil vi blant annet presentere læreplanene og knytte det vi har av veiledninger og innhold om vurderingspraksis og eksamen opp imot læreplanene.

I tillegg vil vi presentere innhold til tema som hører til lokalt arbeid med læreplaner. Vi vil her vise ressurser og tips til tema som læringsmiljø, klasseledelse, grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring, vurderingspraksis, minoritetsspråklige med mer.

De satsingene vi har til noen av temaene, vil presenteres som et tiltak innunder det temaet det hører til. Ungdomstrinn i utvikling vil da for eksempel plasseres inn under grunnleggende ferdigheter.

Eksamen og prøver

Vi ser at mange søker etter nasjonale prøver og eksamen og at ikke alle raskt og intuitivt forstår at eksamen ligger under menypunktet vurdering i dag. Begrepet «vurdering» blir rett og slett for generelt. Vi foreslår derfor å lage et menypunkt som heter «Eksamen og prøver», men som selvsagt er koblet tett til «Læreplaner og vurdering». Det viktige for oss er at folk skal finne fram, ikke at strukturen gjenspeiler et mest mulig faglig korrekt hierarki.

Her vil vi legge eksamen, nasjonale prøver, kartleggingsprøver, karakterstøttende prøver, læringsstøttende prøver og så videre.

Utvikling og kompetanse

Denne er vi usikre på hva skal hete.  Organisasjon og kompetanse? Utvikling og kompetanse?

Siden skal vise innhold om kompetanseutvikling for enkeltpersoner og for organisasjoner.

Her tenker vi å samle kompetanseutvikling for ansatte med videreutdanning, hospitering og veiledning av nyutdannede. I tillegg vil vi samle det som gjelder kompetanseutvikling i organisasjonen. Her vil vi blant annet beskrive metodikken for barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling, hvordan man kan jobbe med organisasjon og ledelse, beredskap og krisehåndtering, kvalitetsvurdering mer mer.

Tall og forskning

Her vil vi presentere forskningsrapporter, statistikk, analyser, undersøkelser og annet som gir informasjon om tilstanden i sektoren.

Vi har en hypotese om at dere vil være interessert i å finne alt til et tema. Det vil si all forskning, all statistikk og alle analyser om temaet lesing for eksempel. Stemmer dette?

Regelverk og tilsyn

Her vil vi presentere tolkningsuttalelser, rundskriv og juridiske veiledere for barnehageloven, opplæringsloven, privatskoleloven og voksenopplæringsloven. Alt som ikke er direkte lovrelatert ryddes bort. I tillegg presenteres informasjon om tilsyn her.

Foreløpige skisser

Vi er i gang med å tegne ny versjon av udir.no, men vi er ikke ferdige. Vi kommer til å dele flere skisser her etter hvert som de blir mer klare, men her ser dere utkast til hvordan vi ser for oss den nye forsiden. Innholdet er ikke helt slik det kommer til å bli, men elementene er sånn nogenlunde på plass. Hva tenker dere?

forside-med-kommentarer

Utkast til ny forside

 

 

Forrige innlegg Neste innlegg

7 Kommentarer

 • Reply Harald 6. mars 2015 at 19:10

  Forrige gang Udir byttet nettsider sluttet alle gamle lenker til sidene å virke, og jeg brukte en arbeidsuke på å reparere nesten tusen lenker som hadde sluttet å virke!
  Håper dere ikke gjør samme feil igjen og tar en backup av alle eksisterende sider og nettadresser og sørger for at nyttig innhold som flyttes fortsetter å peke til rett side (de fleste publiseringssystemer har støtte for å legge inn videresedinger «redirects» slik flere gamle nettadresser kan peke til en ny side)

  Ellers mange gode tips fra disse folkene
  http://iallenkelhet.no/2015/02/19/redesign-eller-nytt-cms-ikke-glem-a-si-ifra-til-google/

  • Reply Klara Furuberg 11. mars 2015 at 14:45

   Hei! Takk for innspillet! Du er den første som har kommentert på bloggen vår, det setter vi veldig pris på.

   Vi ser på forskjellige løsninger av den typen du beskriver men vi kan ikke garantere at absolutt alt innholdet vårt vil få en god videresendingsløsning 🙁 . Skal sjekke ut bloggposten.

 • Helene Sommerseth
  Reply Helene Sommerseth 12. mars 2015 at 13:57

  Tusen takk for nyttig innspill! Vi er smertelig klar over problemstillingen. Vi vil prøve å gjøre det vi kan for at det ikke skal bli like ille som sist, men siden vi planlegger å restrukturere og slå sammen en god del sider, er jeg redd vi vil få en del brutte lenker likevel. Vi vil imidlertid forsøke å «redirecte» de viktigste sidene og har allerede på plass en database over alle URLer. Mange nyttige tips i bloggposten for hvilke sider som bør prioriteres!

 • Reply Geir Vedeld 13. mars 2015 at 09:56

  Hei

  Jeg ser mange fordeler med denne forsiden, da vi skal komme dit vi ønsker med ett klikk. En utfordring er at med dette omfanget må man scrolle seg nedover for å finne lenke til det man ønsker, og selv om siden er luftig har den mye informasjon – men jeg antar at man kan finne de samme tingene i toppmenyen?

  Har dere vurdert en forside der man først klikker på «hvorfor man besøker siden» For eksempel:

  Foresatt/ elev
  Lærer
  Skoleleder

  De fleste aktive brukere vil sannsynligvis bruke snarveier forbi forsiden uansett, og vil ikke være irriterte over portalen.

  Bare en umiddelbar tanke…
  Geir

  • Helene Sommerseth
   Reply Helene Sommerseth 13. mars 2015 at 12:24

   Hei, Geir! Takk for nyttig innspill! Vi har absolutt vært inne på tanken om å dele inn etter målgrupper som elever, lærere, skoleledere og skoleeiere. Tanken er god, men vi ser at dette skaper en del utfordringer for oss i praksis. Dette fordi det samme innholdet gjelder i større eller mindre grad for de fleste målgruppene og at vi derfor må duplisere, triple eller til og med kvadruple (?) mye av innholdet vårt. Det skaper problemer når vi skal vedlikeholde innholdet.

   Derfor har vi landet på en modell der vi tenker innganger etter tema, men at vi innenfor de enkelte temaene starter med en tekst «for alle» og deretter gir mer detaljerte beskrivelser for lærere, skoleledere og skoleeiere. Vi tar utgangspunkt i oppgaver og ikke roller, da vi ser at myndighet og oppgaver i mange tilfeller er delegert.

   Dessuten tenker vi at det kan være fint for elever og foreldre å se hva som er skolens ansvar, eller for skoleleder å se hva som er skoleeiers ansvar.

   Du tar altså opp noe som har vært diskutert en del hos oss 🙂
   Ellers har du nok helt rett i det du tenker om forsiden og at folk ikke nødvendigvis starter der. Det blir likevel viktig for oss å finne de rette inngangene på toppen av siden, det skal vi jobbe videre med!

 • Reply Oppgaver – ikke roller – #udirbeta 27. oktober 2015 at 09:19

  […] Utkast til ny forside […]

 • Reply Hurra for nytt udir.no! – #udirbeta 20. mai 2016 at 14:43

  […] Utkast til ny forside […]

 • Legg igjen kommentar