I den første innspillsrunden fikk vi i norskgruppa mange gode og konstruktive tilbakemeldinger på utkastet vårt til nye kjerneelementer i norskfaget. Vi satte utrolig stor pris disse og tok dem med i arbeidet da vi skulle finne ut hvilke elementer vi ville la ligge og hvilke som skulle med videre i prosessen.

I arbeidet har vi tatt utgangspunkt i norsk 1-planen som gjelder gjennom hele utdanningsløpet. En del av utfordringen er å utvikle kjerneelementer som skal gjelde de ulike klassetrinnene. Det er nemlig slik at noe av det som gjelder for andre årstrinn på barneskolen ikke nødvendigvis passer like bra for vg3. Et eksempel på dette er den grunnleggende lese og skriveopplæringen. Løsningen vil kunne være å lage et nytt kjerneelement eller skrive om teksten noe.

Vi har nå, ved hjelp av dere, laget en ny skisse, hvor vi har valgt hvilke kjerneelementer som skal med videre i arbeidet mot den nye læreplanen. Vi ønsker nå tilbakemeldinger på om dere er enige i prioriteringen vi har gjort. Dette er en viktig jobb og vi håper på like stort engasjement også i denne runden, både fra deg vi har hørt fra tidligere, og deg som ikke delte det du hadde på hjertet sist.

Samtidig er det ikke bare norsk 1 som skal få nye kjerneelementer. Gruppa har i denne omgangen arbeidet parallelt med planer for grunnleggende norsk for språklige minoriteter, norsk for elever med samisk som 1. språk, norsk for hørselshemmede og norsk tegnspråk. Kjerneelementene til disse læreplanene vil vi også veldig gjerne ha tilbakemelding på.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her