Etter at de 15 faggruppene delte sine første skisser til nye kjerneelementer i fagene har de nå mottatt innspill fra mange ulike hold. Her kan du lese litt om tilbakemeldingene norskgruppa har fått.

Kjerneelementgruppa i norsk ønsker å takke alle som har kommet med innspill til førsteutkastet. Vi har i alt fått inn 119 innspill til norskfaget, dette er til stor hjelp i det videre arbeidet med å identifisere det viktigste i faget vårt. Innspillene går på mye forskjellig, og må veies opp mot prinsippene for fagfornyelsen. Det er særlig to hovedtendenser vi vil trekke frem her. For det første etterlyser flere instanser en presisering av at vi i Norge har de to skriftlige målformene nynorsk og bokmål. Vi tar med oss denne tilbakemeldingen og legger dette inn i utdypningen av kjerneelementene. For det andre etterlyser flere instanser et mer språkhistorisk perspektiv. Kjerneelementgruppa har et ønske om at elevene ved å ta utgangspunkt i sin egen samtid skal forstå hvorfor språksituasjonen er som den er. Det vil nødvendigvis også innebære at elevene undersøker den historiske bakgrunnen for dagens språksituasjon.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her