Kjerneelementgruppen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter takker for alle konstruktive innspill som har kommet etter dette første utkastet. Totalt fikk vi inn 8 innspill som vi vil ta med oss videre i arbeidet med å utarbeide kjerneelementer for grunnleggende norsk. De fleste er enige om at prioriteringene i kjerneelementene ser gode ut, men at innholdet bør spesifiseres ytterligere.

Flere etterlyser at det må komme tydeligere frem at dette er en overgangsplan, og det i større grad må understrekes at den må sees i sammenheng med øvrige fag. I tillegg var flere inne på at det er viktig å løfte fram andrespråkperspektivet. Dette skal vi se nærmere på i arbeidet med andreutkastet. Vi vil også jobbe videre med å tilpasse grunnleggende ferdigheter på en bedre måte, og løfte frem elevens flerspråklige kompetanse.

1 kommentar

  1. […] I grunnleggende norsk er det relativt bred enighet om prioriteringen av kjerneelementer, men flere uttrykker et behov for ytterligere spesifisering. Andre innspill er blant annet at det det må komme tydeligere frem at grunnleggende norsk er et overgangsfag og at det i stor grad må sees i sammenheng med de øvrige fagene i skolen. Les oppsummeringen grunnleggende norsk […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her