I kjerneelementgruppa for kunst og håndverk finleser vi nå alle innspill som har kommet inn, både til første og andre utkast til kjerneelementer i faget. Vi har ventet i spenning på de siste innspillene, så vi kunne gå i gang med siste runde i vår del av arbeidet med fagfornyelsen. Også denne gangen har vi fått inn mange konstruktive og nyttige innspill. Det som er den største utfordringen vår, er å finne hva som skal kuttes eller nedprioriteres. Vi har i all hovedsak fått innspill om forbedringer og tilføyelser i de 62 innspillene vi har fått.

Hvordan prioritere riktig og strengt

Vår prioritering å løfte frem arbeidet i verkstedene, har fått mange gode tilbakemeldinger også denne gangen. Men noen uttrykker en viss skepsis til om det er økonomi til dette i skole-Norge. Vi har igjen fått kritikk for at kunst og kulturhistorie får for lite plass i skissen vår. Vi må også tydeliggjøre hva vi vil ha frem om elevenes opplevelse og mulighet til å uttrykke seg gjennom faget. Vi skal jobbe på spreng med å formulere alt dette i det endelige utkastet.

Det gjenstår også en del arbeid for å sikre at det samiske innholdet i planen blir godt ivaretatt. Viktigheten av at alle elever i Norge bør ha kunnskaper om duodji, samisk kunst og kultur, blir understrekes av flere. Men vi må også åpne for inspirasjon fra andre kulturer, som er en naturlig del av landet vårt.

Arbeidet med fagfornyelsen er spennende og utfordrende. Det er mange hensyn å ta og viktige avgjørelser å treffe. Noe av det viktigste blir å prioritere riktig og strengt innenfor rammene for faget i grunnskolen, og å se fremover. Arbeidet har betydning for elevene våre mange år fremover i tid. Vi i kjerneelementgruppa er ydmyke deltakere i denne prosessen og vi hadde ikke kommet så langt uten den gode hjelpen fra alle som har sendt inn innspill underveis. Vi ruster oss nå for siste innspurt, før vi sender stafettpinnen videre til de som skal jobbe videre med fagplaner og kompetansemål.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her