Vi takker for alle konstruktive innspill som har kommet etter dette andre utkastet. Totalt fikk vi inn over 160 uttalelser som vi vil ta med oss videre i arbeidet.

Det er ganske bred enighet, spesielt i uttalelsene fra skoler og norsklærere, om at de seks kjerneelementene dekker det viktigste i faget. Samtidig er det mange som ønsker å bevare ulike faglige temaer som kjerneelementgruppa har foreslått å prioritere bort. Hvilke temaer dette er, varierer i stor grad, og det har kommet inn få konkrete forslag om hva som kan tas ut av faget i stedet. Innspillene gir dermed samlet sett ingen klare retningslinjer for å prioritere på andre måter enn det som kjerneelementgruppa har foreslått.

Innspillene til det konkrete innholdet i kjerneelementene på ulike årstrinn er mer samstemte.

  • Det er positivt med et kritisk, retorisk perspektiv på tekst, men dette bør gjelde alle slags tekster, ikke bare «hatretorikk».
  • Punktet om konsekvenser av fornorskingen av samer hører til i samfunnsfag. I norskfaget bør det være det samiske innholdet være orientert mot språket.
  • Algoritmer skal ikke være en del av norskfaget
  • Noen spesifikke fagord bør byttes ut med mer allmenne: «Troper og figurer» bør være «språklige virkemidler», og «morfologi og syntaks» bør være «grammatikk».
  • Litterært program bør ut av Vg3, og fordypningsoppgaven bør bevares.

I tillegg tyder innspillene på at mange har tolket uttrykket «språklig mangfold» som flerspråklighet og etterlyser blant annet mer fokus på talemål. Med formuleringen «språklig variasjon» mente vi alle former for variasjon, både innad i og mellom språkene, deriblant dialekter, sosiolekter og gruppespråk. Dette skal presiseres i neste versjon av kjerneelementene.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her