Vi har jobbet med fagene norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede, og takker for alle konstruktive innspill. Vi har fått tilbakemeldinger fra ulike instanser og personer, som vi vil ta med oss i det videre arbeidet.

Vi har fått positive tilbakemeldinger på at kjerneelementer i norsk tegnspråk har fokusert tydeligere ut fra språkets premisser enn tidligere. Det er også en ganske bred enighet om at begrepet bimodal eller funksjonell tospråklighet bør inn i kjerneelementet til begge fagene. Innspillene gir imidlertid ulik tilbakemelding på «tilfeldig læring» som en del av kjerneelementet. Flere etterspør i hvilken grad det skal være samsvar mellom kjerneelementene i fagene norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede. Kjerneelementgruppen legger til grunn at det her er snakk om to ulike språk, og kjerneelementene utarbeides ut ifra det, noe som vil bli presisert nærmere i neste utkast.

Utkastet bar preg av å være et utkast, og dermed ble flere begreper brukt inkonsekvent. Vi vil  i det videre arbeidet jobbe både med innhold, oppbygning og begrepsbruk.

1 kommentar

  1. […] Kjerneelementer i norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede får på den ene siden innspill på at det er positivt med et større fokus på språkenes egne premisser og på den andre siden spørsmål om økt harmonisering med norsk. Flere innspill støtter at funksjonell tospråklighet er et kjerneelement i begge fag. Les oppsummeringen fra norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her